Tietosuoja ja rekisteriseloste

Tietosuojaseloste

Asiakkaidemme yksityisyys on meille tärkeää ja sitoudumme huolehtimaan henkilötietojen ja muiden palveluidemme yhteydessä kerättävien tietojen käsittelemisestä ja suojaamisesta parhaamme mukaan asianmukaisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan siitä, miten ja miksi keräämme ja käsittelemme tietojasi vieraillessasi verkkosivustollamme tai muutoin käyttäessämme tarjoamiamme palveluita ja miten suojaamme näitä tietoja. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, millaisia valintoja voit tehdä tietojen käytön suhteen. Antamalla meille henkilötietojasi internetsivustollamme tai muutoin tarjoamiemme palveluiden yhteydessä hyväksyt samalla sen, että tietojen käsittelyyn sovelletaan näitä tietosuojaperiaatteita sekä rekisteriselosteessa esitettyjä tietojenkäsittelyperiaatteita.Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§ sekä EU GDPR -asetuksen mukainen Tietosuojaseloste.

JH Tukku tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) vastaavalla tavalla oheisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti.

Rekisterin nimi

https://jhtukku.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä

JH TUKKU (Y: 1890419-8), kotipaikka Lappeenranta

Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Rekisterin vastuuhenkilö on Juha Hentula

Sähköposti
juha.hentula@jhtukku.fi

Puh. 0400 653 372 (arkipäivisin klo. 08.00-21.00)

Postiosoite:
JH TUKKU
Juha Hentula
Teollisuuskatu 11
53600 LAPPEENRANTA

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia rekisteriasioita hoitavien henkilöiden nimeämisestä sekä huolehtia, että asiakasrekisteriä hoidetaan asianmukaisesti. Hän vastaa myös rekisterin ylläpidosta ja antaa tarvittaessa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterin käyttötarkoitus

Järjestelmän tarkoituksena on https://jhtukku.fi -verkkokaupan asiakassuhteen hoito.

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa JH TUKKU:öön. Järjestelmään rekisteröidään vain asiakkuuden hoitamisen ja yhteydenpidon kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamista ja laskuttamista varten. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot asiakkaan aiemmista tilauksista ja niiden käsittelystä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa ko. palvelua toimeksiannon pohjalta suorittavalle yritykselle.

Rekisterin käyttö

Rekisteriä käyttävät ja sen tietoja päivittävät asiakaspalvelutehtävissä olevat tarjouksia ja tilauksia käsittelevät sekä laskutusta, maksujen tarkkailua ja perintää hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisterieistäminen muihin henkilörekistereihin.

Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla on käytössä Google Analytics. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Sivustoilla saattaa olla käytössä sähköinen asiakaspalvelu-chat, jonka tarkoituksena on tarjota yksilöllistä palvelua sivuston vierailijalle.

Sivustoilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuja voi käyttää myös ilman evästeitä, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. jaaminen

Järjestelmää käytetään internetissä SSH- ja SSL-suojattujen yhteyksien kautta. Palvelinlaitteet säilytetään operaattorin lukitussa ja videovalvotussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä vastuuhenkilöillä saattajan kanssa.

Työasemat, joilla järjestelmää käytetään, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi, jota säilytetään lukitussa paikassa.

Rekisterieistäminen muihin henkilörekistereihin.

Asiakasrekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Asiakasrekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen

Asiakastiedot säilyvät rekisterissä myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn informointi

Järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävissä jhtukku.fi -verkkokaupan www-sivuilla.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterin vastuuhenkilö päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus esitetään kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Shopping Cart

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Välttämättömät

Nämä evästeet ovat tärkeitä verkkosivuston toiminnan kannalta, ja ne aktivoidaan automaattisesti. Niitä käytetään esimerkiksi kirjautumistietojen tallentamiseen tai ostoskorin sisällön muistamiseen.

Ostoskorin sisällön muistaminen, Käyttäjän muistaminen

Suorituskykyevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoa. Esimerkiksi ne tallentavat tietoa sivujen latausajoista ja käytetyistä linkeistä. Tätä tietoa käytetään parantamaan sivuston suorituskykyä.

Analyytiikka

Toiminnalliset evästeet

Nämä evästeet tallentavat käyttäjän valintoja, kuten kieleksi tai sijainniksi valittua asetusta. Niitä käytetään myös käyttäjän mukauttamiseen ja sisällön tarjoamiseen.

Käyttäjän muistaminen

Kohdennusevästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa käyttäjän selaamistottumuksista ja mielenkiinnon kohteista. Tätä tietoa käytetään mainosten kohdentamiseen ja personointiin.

Sivuston personointi

Tili
Hae
Ostoskori